Bierzmowanie jest uroczystością całej parafii. Jako społeczność Kościelna współodczuwamy radość, gdy nasi siostry i bracia po przyjęciu chrztu i Eucharystii, zapragnęli dołączyć do grona świadków Chrystusa, przyjmując kolejny sakrament inicjacji chrześcijańskiej. Sakrament bierzmowania został udzielony naszym parafianom w Bazylice św. Mikołaja 5 czerwca br. o godz. 18:00 wraz z innymi kandydatami z Gdańskiego Śródmieścia przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolitę Gdańskiego. Nowobierzmowani, którzy przygotowywali się do podjęcia świadomego wyznawania wiary we współczesnym świecie, to: Jakub Dzięgielewski, Łukasz Piotr Grzegorzewski, Dominika Wioletta Januszewska, Michał Kacper Kania, Kamil Wiesław Kuszel, Wojciech Jakub Mieczkowski, Bartłomiej Jacek Petroll, Joanna Piwowar, Daniel Mirosław Sirocki. Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście do nowego życia z Bogiem. Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie zaznaczyć, że przyjmujący go katolik zostaje umocniony Bożą mocą w swym pragnieniu czynienia w świecie dobra. Wierzymy w otrzymanie w tym sakramencie szczególnej mocy Ducha Świętego, który zachęca i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin w pełniej uczestniczy w zbawczym posłannictwie Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego. Dostępuje też pełniejszego niż to miało miejsc w sakramencie chrztu udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Jezusa Chrystusa. Zostaje też powołany do składania świadectwa wiary oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań w Kościele i w świecie. Dary, a wraz z nimi i zadania otrzymane w sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra, ale też dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich mogli doświadczać miłości Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Sakrament bierzmowania otrzymujemy nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra całego Kościoła.