Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Grupa św. Jerzego

W 2015 roku zabezpieczono warstwę malarską i zdemontowano grupę. Drewniane podłoże poddano miejscowej impregnacji, polichromię oczyszczono mechanicznie i wstępnie podklejono. Całą powierzchnie rzeźb oczyszczono chemicznie, skonsolidowano i usunięto przemalowania. Pobrano również przekroje do badań, wykonano zdjęcia rentgenowskie i w świetle UV.

Remont gr. św. Jerzego

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD