Bazylika Mariacka w Gdańsku > Bazylika > Prace konserwatorskie > Prace prowadzone w poprzednich latach > Remont dachu zachodniego skrzydła plebanii (2015 r.)

Remont dachu zachodniego skrzydła plebanii (2015 r.)

REMONT ZACHODNIEGO SKRZYDŁA DACHU PLEBANII

[2015]

 

Kompleksowe prace remontowe wykonano ze względu na pogarszający się stan pokrycia dachu w tej części budynku. Stopień zniszczenia – popękane dachówki  i  szczeliny znajdujące się pomiędzy nim powodowały przenikanie wody do wnętrza budynku. Narastała również możliwość osunięcia się dachówek na strefę chodnika, co stanowiło zagrożenie dla przechodzących obok ludzi.

W ramach prac zdemontowano stare pokrycie dachowe wraz z konstrukcją łat, kontrłat obróbek blacharskich. Zamontowano  nową konstrukcję i pokrycie ceramiczne. Wykonano nowe opierzenia blacharskie, rynny, kosze i rury spustowe.

 

Koszt całkowity zadania: 67.889,78 zł  

 

PRACE REMONTOWE DACHU PLEBANII KOŚCIOŁA MARIACKIEGO

ZREALIZOWANO PRZY POMOCY DOTACJI

GMINY MIASTA GDAŃSKA

2015