Bazylika Mariacka w Gdańsku > Bazylika > Prace konserwatorskie > Prace prowadzone w poprzednich latach > Prace konserwatorsko-remontowe elewacji zewnętrznych południowej i wschodniej plebanii (2017 r.)

Prace konserwatorsko-remontowe elewacji zewnętrznych południowej i wschodniej plebanii (2017 r.)

ELEWACJE ZEWNĘTRZE POŁUDNIOWA I WSCHODNIA BUDYNKU PLEBANII

prace konserwatorsko- remontowe

 

Prace konserwatorskie przeprowadzono przy powierzchniach ceglanych oraz tynkowanych elewacji od strony ulicy Plebania, czyli w tzw. zaułku przy Bazylice znanego wszystkim gdańszczanom oraz od strony ulicy Krowiej.  W ramach prac usunięto zniszczone elementy – resztki tynków,  zdezintegrowane cegły, zdegradowane spoiny, luźne przemurowania. Następnie oczyszczono powierzchnię, wykonano dezynfekcję powierzchni oraz wzmocniono osłabione partie i uzupełniono ubytki. We fryzach założone zostały tynki wapienne, a całość scalona kolorystycznie i zabezpieczona.

Koszt całkowity prac wyniósł: 221.985,87 zł

 

 

Prace konserwatorsko – remontowe elewacji południowej i elewacji wschodniej kościoła

Mariackiego zrealizowano przy pomocy dotacji Gminy Miasta Gdańska 2017