Bazylika Mariacka w Gdańsku > Bazylika > Prace konserwatorskie > Prace prowadzone w poprzednich latach > Ołtarz św. Marcina, grupa św. Jerzego (I etap), ołtarz św. Jakuba (IV etap): prace konserwatorsko- restauratorskie (2015 r.)

Ołtarz św. Marcina, grupa św. Jerzego (I etap), ołtarz św. Jakuba (IV etap): prace konserwatorsko- restauratorskie (2015 r.)

OŁTARZ ŚW. MARCINA, GRUPA ŚW. JERZEGO (I ETAP), OŁTARZ ŚW. JAKUBA (IV ETAP)

prace konserwatorsko-restauratorskie [2015]

 

 

Prace przeprowadzono w 2015 roku. Ich celem było utrwalenie oryginalnej substancji zabytkowej oraz wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytków.

Przy ołtarzu św. Marcina wykonano prace kompleksowe, które obejmowały oczyszczenie, konsolidację odspajających się łusek warstwy malarskiej wraz z zaprawą. Przeprowadzono dezynfekcję, usunięto przemalowania i dawne zmienione retusze, uzupełniono ubytki zaprawy. Następnie wykonano retusz ubytków warstwy malarskiej oraz całość pokryto werniksem.

Ponadto rozpoczęto prace przy Grupie św. Jerzego. Zabezpieczono warstwę malarską i zdemontowano grupę. Drewniane podłoże poddano miejscowej impregnacji, polichromię oczyszczono mechanicznie i wstępnie podklejono. Całą powierzchnie rzeźb oczyszczono chemicznie, skonsolidowano i usunięto przemalowania. Pobrano również przekroje do badań, wykonano zdjęcia rentgenowskie i w świetle UV.

Przeprowadzono IV etap prac konserwatorskich przy ołtarzu św. Jakuba. Wykonano zabiegi przy bokach szafy, baldachimie, gzymsach, arkaturze i predelli. Usunięto pozostałości przemalowań, uzupełniono ubytki zaprawy i warwy malarskiej, wykonano niebieskie tło baldachimu. Zrekonstruowano warstwę malarską predelli wraz z srebrzonymi muszlami oraz odtworzono korony Madonny i św. Katarzyny, które były pozłacane. Tym zakończono kilkuletnią pracę przy zabytku.

Koszt całkowity zadania: 200.000,00 zł


Program Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1 Ochrona zabytków

Konserwację ołtarzy pw. św. Jakuba i św. Marcina oraz Grupy św. Jerzego z Bazyliki

Mariackiej w Gdańsku dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

« z 3 »