Bazylika Mariacka w Gdańsku > Bazylika > Prace konserwatorskie > Prace prowadzone w poprzednich latach > Ołtarz św. Jakuba (III etap) i epitafium J. Schadiusa (II etap prace konserwatorskie (2014 r.)

Ołtarz św. Jakuba (III etap) i epitafium J. Schadiusa (II etap prace konserwatorskie (2014 r.)

OŁTARZ ŚW. JAKUBA (III ETAP), EPITAFIUM JAKUBA SCHADIUSA (II ETAP) [2014]

prace konserwatorskie

 

W 2014 roku, w ramach III etapu prac przy ołtarzu św. Jakuba wykonano dokumentację fotograficzną oraz kontrolę w świetle UV poszczególnych elementów ołtarza. Na podstawie badań UV zdjęto pozostałości przemalowań z figur. Usunięto fragmenty XIX wiecznej warstwy malarskiej z figur. Uzupełniono ubytki w zaprawie i warstwie malarskiej niebieskiego tła szafy ołtarzowej oraz figur Madonny i św. Katarzyny. Zastosowano głównie Paraloid B72.  Jedynie twarz Madonny, szatę Maksencjusza i lamówki uzupełniono pigmentami z żywicą MS2A. Wykonano również scan 3d obiektu.

Tego samego roku przeprowadzono również II etap prac konserwatorskich epitafium Jakuba Schadiusa. Wykonano impregnację ramy poprzez kąpiel (zanurzenie spodniej części)
w roztworze Paraolidu B72 oraz iniekcję żywicy do otworów po owadach i w spękania wykorzystując do tego strzykawki i igły.  Jednocześnie wykonano konserwację obrazu. Obiekt oczyszczono, usunięto pociemniały werniks i dawne retusze. Następnie uzupełniono ubytki
i całość zabezpieczono werniksem końcowym.

Koszt całkowity zadania: 100.000,00 zł

 

Program Dziedzictwo kulturowe

Priorytet 1 Ochrona zabytków

Konserwację ołtarza św. Jakuba oraz epitafium Jakuba Schadiusa z kościoła

pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego