Bazylika Mariacka w Gdańsku > Bazylika > Prace konserwatorskie > Prace prowadzone w poprzednich latach > Konserwacja okna w kaplicy NMP (2012 r.)

Konserwacja okna w kaplicy NMP (2012 r.)

 KAPLICA NMP  – konserwacja gotyckiego okna (XV w.) [2012]

 

W ramach prac oczyszczono powierzchnię okna. Wzmocniono, zabezpieczono oraz uzupełniono ubytki i scalono kolorystycznie powierzchnie, m.in. laskowań. Oczyszczono z nawarstwień korozyjnych i zabezpieczono elementy stalowe. Całkowicie wymieniono szklenie okna na nowe – zastosowano szybki w kształcie romboidalnym. Wykonano i zamontowano ściągi, wiatrownice, kliny i pasy usztywniające.

Okno zostało w pełni zabezpieczone przed postępującą destrukcją. Poprawiono stan okna,  co wpłynęło na zabezpieczenie również wnętrza całego obiektu.

Koszt całkowity zadania: 268.581,52 zł

 

Program Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1 Ochrona zabytków

Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka: konserwacja gotyckiego okna kaplicy NMP (XV w.)

z oszkleniem z lat 50-tych XX wieku dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego