Bazylika Mariacka w Gdańsku > Bazylika > Prace konserwatorskie > Prace prowadzone w poprzednich latach > Konserwacja okna w kaplicy św. Anny (2013 r.)

Konserwacja okna w kaplicy św. Anny (2013 r.)

KAPLICA ŚW. ANNY – konserwacja gotyckiego okna (XV w.)[2013]

 

Poszczególne elementy w zależności od surowca zostały oczyszczone, wzmocnione i zabezpieczone. Elementy stalowe pokryto farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie laskowań wymagały również uzupełnienia ubytków, które po pracach scalono kolorystycznie. Powierzchnię kamienną na koniec poddano również zabiegowi hydrofobizacji. Szklenie okna zostało podobnie do pozostałych wymienione na nowe. Wykorzystano szybki w kształcie rombów. Wykonano i zamontowano również ściągi, wiatrownice, zasuwy i uchwyty.

Koszt całkowity zadania: 299.375,33 zł

 

Program Dziedzictwo Kulturowe

Priorytet 1 Ochrona Zabytków

Zadanie pn. Gdańsk, Bazylika Mariacka- nawa północna (XV w.): konserwacja gotyckiego

okna z oszkleniem z lat 50-tych XX wieku w kaplicy św. Anny dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego