Bazylika Mariacka w Gdańsku > Bazylika > Prace konserwatorskie > Prace prowadzone w poprzednich latach > Grupa św. Jerzego – II etap prac konserwatorskich (2016 r.)

Grupa św. Jerzego – II etap prac konserwatorskich (2016 r.)

Grupa św. Jerzego

 

Prace konserwatorskie realizowano w  dwóch etapach. Pierwszy przeprowadzono w 2015 roku, drugi w 2016 roku.

W 2016 roku przeprowadzono restaurację elementów polichromowanych i złoconych poprzez uzupełnienie ubytków, retusze i zabezpieczenie powierzchni obiektów. Przez różnice w układzie i proporcjach niektórych części rzeźb (wtórnych, wykonanych w latach 80.) usunięto, zrekonstruowano i pokryto polichromią niektóre elementy. Należą do nich m.in. ręce i noga św. Jerzego, włócznia, woluta przy siodle, kopyto uszy konia i rząd koński, głowa  i ręce księżniczki, głowa skrzydło oraz fragment ogona smoka. Dokonano również korekty hełmu św. Jerzego oraz wykonano nowe polichromie na innych wtórnych elementach,  np. trzech łapach smoka.  Przeprowadzono całościową konserwację średniowiecznej skały, którą pozyskano z Składnicy Konserwatorskiej w 2015 roku. Wykonano również rekonstrukcję skały, na której stał smok oraz podstawy z arkaturą, na której widnieją herby św. Jerzego i Gdańska.

Obecnie Grupa jest ustawiona w kaplicy Bractwa św. Jerzego, naprzeciwko kopii obrazu  Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”.

Koszt całkowity zadania wyniósł  129.000,00 zł

 

 

Prace konserwatorskie Grupy św. Jerzego  zrealizowano przy pomocy dotacji

Gminy Miasta Gdańska.