Konkatedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich,
którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną
w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.
( ze Statutu  Akcji Katolickiej )

Akcja Katolicka przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku liczy kilkunastu członków. Obecnie prezesem parafialnego oddziału jest p. Leszek Król, zaś asystentem kościelnym jest Proboszcz ks. Prałat Ireneusz Bradtke. Spotkania formacyjne odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca.

Działalność członków wpisana jest w życie wspólnoty parafialnej. Udział w liturgii Wielkiego Tygodnia, odpuście parafialnym, prowadzenie kwest parafialnych i działalność charytatywna podkreślają naszą obecność w życiu parafii. Członkowie AK chętnie uczestniczą w parafialnych pielgrzymkach. Członkowie AK pamiętają także o chorych i starszych osobach, których na starówce nie brakuje. Z okazji świąt przekazują w imieniu parafii życzenia.


Początki Akcji Katolickiej
Akcja Katolicka nie wzięła się znikąd. Już Dzieje Apostolskie mówią o świeckich, którzy z apostołami troszczyli się o szerzenie chrześcijaństwa i zbawienie ludzi.
W ciągu wieków zawsze byli świeccy, którzy pracowali na rzecz ewangelizacji – np. tak zwane trzecie zakony. Swoiste przebudzenie świeckich nastąpiło na przełomie XIX i XX wieku. Zaczęły powstawać stowarzyszenia robotników i związki młodzieży chrześcijańskiej. Z nich ukształtowała się Akcja Katolicka. To głównie dzieło Papieża Piusa X i jego encyklik. Nazwa – Akcja Katolicka – pojawia się w 1903 roku w „Motu proprio„  Papieża Piusa X. Idee Akcji Katolickiej rozwinął następnie Papież Pius XI – Akcja Katolicka to udział, współpraca i współdziałanie świeckich katolików w hierarchicznym apostolstwie Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka zaczyna powstawać najpierw we Włoszech, a następnie w wielu innych krajach, przyjmując różne formy działalności.

Akcja Katolicka w Polsce
Po odzyskaniu niepodległości, już w 1919 r., także w Polsce rozpoczęło się tworzenie Akcji Katolickiej. Dopiero jednak w 1928 r. utworzona została komisja episkopatu dla Akcji Katolickiej, na czele której stanął kard. August Hlond. Wielkim orędownikiem utworzenia Akcji Katolickiej był arcybp. Krakowa Adam Sapieha. Ostatecznie Akcję Katolicką w Polsce powołano w 1929 r. z główną siedzibą w Poznaniu. Ks. arcybp. Sapieha w 1932 r. nakreślił podstawy organizacyjne i zadania Akcji Katolickiej. Widział w niej szansę na zaktywizowanie laikatu. Wojna przerwała tak dobrze zapowiadające się dzieło. Odnowa przyszła dopiero w latach 90-tych. W roku 1993 Papież, Św. Jan Paweł II wyraził wolę reaktywowania Akcji Katolickiej podczas wizyty „ad limina„ polskich biskupów. Od tego czasu zaczęły powstawać pierwsze struktury Akcji Katolickiej w Polsce. Także w naszej archidiecezji i w naszej parafii. 17 marca 1995 r. Biskupi Polscy wystosowali list wzywający do tworzenia Akcji Katolickiej w Polsce.

Akcja Katolicka w Gdańsku
Liczne rozmowy i spotkania z inicjatywy Ks. Infułata Stanisława Bogdanowicza doprowadziły do powołania 1 października 1995 roku prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej P. Jerzego Karpińskiego. Pierwsze spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej odbyło się 16.01.1996 r.  19.10.1996 r. odbyło się spotkanie organizacyjne Akcji Katolickiej w Oliwie. 26 stycznia 1997 roku zostaje uroczystym Dekretem Ks. Arcybp. Tadeusza Gocłowskiego, powołany Zarządu Diecezjalny Akcji Katolickiej, a  prezesem zostaje  mianowany P. Doktor Jerzy Karpiński. Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej zostaje P. Lidia Dziuba, która od początku wraz z P. Karpińskim była zaangażowana w tworzenie struktur Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka w Parafii Mariackiej w Gdańsku
Parafialny Oddział AK  liczył kilkudziesięciu członków. Prezesem była Pani Lidia Dziuba, a pierwszym Asystentem Kościelnym ks. Marek Adamczyk. 05.03.2008 r. Prezesem POAK  została P. Stanisława Łukasiak, a Asystentem Kościelnym był w tym czasie Ks. Robert Kaczorowski. Kolejnymi asystentami byli: ks. Zbigniew Zieliński, ks. Sławomir Skoblik. Aktualnie od  kwietnia 2015 r. prezesem POAK jest P. Leszek Król, zaś asystentem Kościelnym jest Proboszcz ks. prałat Ireneusz Bradtke.

Cele Akcji Katolickiej
– Praca formacyjna samych członków Akcji, której celem jest ukształtowanie dojrzałej wiary.
– Dobrze uformowani ludzie powinni angażować się w sprawy Kościoła.
– Członkowie Akcji Katolickiej są najbliższymi współpracownikami proboszcza, dyspozycyjnymi do działania w różnych dziedzinach, w zależności od aktualnych potrzeb.
– Członkowie Akcji Katolickiej powinni zajmować miejsca w życiu społecznym (polityka, gospodarka, kultura) na miarę swoich charyzmatów i możliwości. Poprzez aktywne działanie powinni urzeczywistniać wartości chrześcijańskie.
– W swojej pracy apostolskiej powinni łączyć wypracowane wartości, jakie istnieją w Kościele i koncentrować je wokół sprawy ewangelizacji, nie naruszając ich suwerenności.

Zadaniem członków Akcji byłoby więc tworzenie porozumienia i wspólnego działania różnych ruchów, organizacji, stowarzyszeń bez naruszania ich charyzmatów i tożsamości.  Akcja Katolicka nie ma swojego lidera i swoich celów. Jej liderem jest Kościół i realizacja celów Kościoła.
W Parafii:
– zaangażowanie w różny sposób w uroczystości parafialne i diecezjalne ( czytania mszalne, modlitwa wiernych, oficjalne powitania i podziękowania, procesje itp.),
– przeprowadzanie kwest na różne cele,
– działalność charytatywna
– zbieranie podpisów w różnych akcjach i inicjatywach kościelnych
– prowadzenie kroniki parafialnej
– uczestnictwo w akcjach Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych i staramy się rozwijać swoją wiarę. Jesteśmy dyspozycyjni wobec wezwań współczesnego świata i naszych duszpasterzy.

NABOŻEŃSTWA

INF. DLA TURYSTÓW

WYDARZENIA

DOJAZD

40 ludzie podążają BMWNMP
Twitter Pic Krzysio_ Twitter Pic eRPe1975 Twitter Pic SanktFat Twitter Pic Ziarno_S Twitter Pic RafaBabi Twitter Pic cool2008 Twitter Pic Annamar7 Twitter Pic Bystry14
Skontaktuj się z nami :

Nazwa:

E-mail:

Verification Image

Wpisz numer z góry: