44. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej Gdańsk 2021

20 sierpnia 2021 (piątek), godz. 20:15

Wystąpi:

Julian Gembalski – organy /Katowice/

Program:

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

  • Fantasia „Komm, Heiliger Geist, Herre Gott“ BWV 651
  • Fantasia C-dur (niedokończona) – z improwizacją, BWV 573

Album Sapieżyńskie

Wileńska Tabulatura

Organowa z XVII wieku

  • Ricercar XIII
  • Ricercar XIV

Julian Gembalski

(*1950)

Fantazja choralowa na temat pieśni maryjnej (improwizacja)
Jean-Francois Dandrieu

(1684-1740)

Offertoie pour le Jour de Paques

Julian Gembalski

(*1950)

Sonata da chiesa a tre movimenti (improwizacja)

 

JULIAN GEMBALSKI (1950) – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, gdzie ukończył klasę organów Henryka Klaji oraz Wydział Kompozycji i Teorii. Dalsze studia odbywał w Belgii i Francji (Flor Peeters, André Isoir, Michel Chapuis, Jean Saint-Arroman). Występował z koncertami w Europie i USA, nagrał  ponad 50 płyt. Obok działalności artystycznej jako organista i pianista oraz kompozytorskiej zajmuje się pracą naukową i dydaktyką. Autor licznych publikacji z zakresu historii i konserwacji organów oraz problematyki improwizacji i praktyki wykonawczej. Laureat konkursów improwizacji fortepianowej i organowej w Gdańsku, Nowej Rudzie i Weimarze oraz licznych nagród (m.in. nagroda im. Korfantego, im. Ligonia,  nagroda „Lux ex Silesia”. Odznaczony przez Papieża Jana Pawła II medalem „Pro Ecclesia et Pontifice”. Profesor Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie do 2020 roku pełnił funkcję Kierownika Katedry Organów i Muzyki Kościelnej. W latach 1996-2002 był Rektorem swej uczelni. Jest założycielem pierwszego w Europie środkowej muzeum organów. Od wielu lat Archidiecezjalny Wizytator organów i organistów.