Jest to okazja, aby przypomnieć, że dzięki środkom europejskim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 Bazylika Mariacka przechodzi największy w historii od czasu odbudowy ze zniszczeń
II wojny światowej remont. 
W ramach tego projektu finansowanego ze środków europejskich przeprowadzono między innymi kapitalny remont dachu bazyliki, odrestaurowano potężne okna bazyliki, odrestaurowano całą elewację kościoła (za wyjątkiem wieży), przebudowano prezbiterium kościoła oraz poddano konserwacji ołtarz główny – Koronacji NMP z 1517 roku. Trwa przebudowa kotłowni na salę multimedialną  oraz  prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennej posadzki Bazyliki (etap 1). 

« z 8 »